top of page

Polityka prywatności serwisu internetowego Druha We Mnie Masz

 

Stowarzyszenie „MożeMy!” („My” lub „Nas” lub „MożeMy!”) cieszy się z Twojej wizyty na naszej stronie internetowej https://www.druhawemniemasz.com/ oraz z Twojego zainteresowania naszą inicjatywą i działalnością charytatywną.

 

„Druha We Mnie Masz” szanuje Twoją prywatność.

 

Ochrona Twojej prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych jest dla nas istotną kwestią. Dane osobowe, które zostały zebrane w związku z dobrowolnym wprowadzaniem informacji w formularzach aplikacyjnych do udziału w Programie  „Druga We Mnie Masz” (dalej: „Program”) oraz poprzez gromadzenie plików „cookies” przetwarzamy w sposób poufny i zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

 

Administrator danych

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie „MożeMy!” z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grochowskiej 56/76, kod pocztowy 04-282, NIP: 1133017112, wpisane do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej pod numerem REGON: 386567354  przez Urząd Statystyczny w Warszawie („Administrator”).

 

 

Przetwarzane dane

 

„MożeMy!” przetwarza dane podane podczas wypełniania formularzy aplikacyjnych („Formularz”) do Programu:

 

Dane obligatoryjne:

 

 • Imię i nazwisko;

 

 • Adres e-mail;

 

 • Miasto zamieszkania;

 

 • Poziom wykształcenia;

 

 • Podmiot, który reprezentujesz (np. szkoła, uniwersytet);

 

 • Forma pomocy.

 

 

Dane fakultatywne:

 

 • Płeć (jeśli podano).

 

 

Dane podane w Formularzu podane są dobrowolnie, a ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości udziału w rekrutacji do Programu, za wyjątkiem płci, której podanie jest fakultatywne.

 

 

Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych

 

„MożeMy!” przetwarza Twoje dane w następujących celach:

 

 • Złożenia zgłoszenia chęci udziału w Programie poprzez uzupełnienie formularza aplikacyjnego, co jest koniecznym etapem w procesie aplikowania do udziału w Programie

 

Dane podane w Formularzu przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Udzielona zgoda może zostać cofnięta w każdym czasie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania sprzed chwili cofnięcia. Cofnięcie zgody będzie skutkować – w zależności od etapu Programu – zakończeniem wobec osoby, której dane dotyczą procesu rekrutacji do Programu lub zakończeniem jej udziału w Programie.

 

Dane te będą przechowywane przez okres trwania Programu lub do czasu cofnięcia zgody.

 

 • W celu udostępnienia danych osobowych innemu uczestnikowi Programu

 

Dotyczy to wyłącznie danych w postaci imienia, nazwiska i adresu email w celu skontaktowania ze sobą uczestników.

 

Dane te przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO lub w odniesieniu do podanych w Formularzu danych wrażliwych art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Udzielona zgoda może zostać cofnięta w każdym czasie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania sprzed chwili cofnięcia. Cofnięcie zgody będzie skutkować zaniechaniem przez Administratora udostępnienia danych osobowych innemu uczestnikowi Programu, jeżeli do chwili cofnięcia zgody nie zostały udostępnione.

 

 

 • W celach archiwizacyjnych i statystycznych, aby rozwijać swoją działalność i monitorować zainteresowanie swoją działalnością

 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest nasz prawnie uzasadniony interes w postaci prowadzenia archiwizacji i statystyki (art. 6 ust. 1 lit f RODO); w przypadku ujawniania danych statystycznych publicznie lub osobom trzecim Administrator nie ujawnia danych pozwalających na identyfikację osoby, której dane dotyczą.

 

Dane te będą przechowywane przez okres istnienia „MożeMy!”.

 

 

 • W celu ewentualnej obrony lub dochodzenia roszczeń

 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest nasz prawnie uzasadniony interes w postaci obrony lub dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

 

Dane te będą przechowywane przez okres istnienia „MożeMy!”.

 

 

„MożeMy!” może ujawniać Twoje dane następującym rodzajom podmiotów:

 

 • Osobie fizycznej, biorącej udział w Programie – wyłącznie w zakresie imienia, nazwiska i adresu email;

 

 • Dostawcom usług hostingowych naszej strony internetowej wyłącznie w celu prawidłowego świadczenia usług hostingowych,

 

 • Dostawcom usług informatycznych, w tym między innymi poczty elektronicznej – wyłącznie w celu prawidłowego świadczenia usług informatycznych;

 

 • Dostawcom usług księgowych i administracyjnych,

 

 • Doradcom prawnym – wyłącznie jeżeli w związku z realizacją Programu zaistnieje taka uzasadniona potrzeba.

 

 

Przekazywanie danych odbiorcom spoza EOG

 

Twoje dane mogą być ujawnione poza Europejskim Obszarem Gospodarczym przez podmioty, które świadczą nam usługi informatyczne, w szczególności witryny wix.com i Google, na podstawie stosowanych przez te podmioty standardowych klauzul umownych.

 

 

Cookies

 

Cookies to małe pliki tekstowe, które są instalowane na komputerze lub innych urządzeniach używanych przez użytkownika podczas odwiedzania naszej strony internetowej. W przypadku ponownego wejścia na naszą stronę internetową przeglądarka przesyła zawartość plików cookies do odpowiedniego oferenta, umożliwiając ponowną identyfikację urządzenia końcowego. Odczytywanie plików cookies ułatwia użytkownikom korzystanie z naszej strony internetowej i pozwala nam optymalnie dostosować ją do potrzeb użytkownika.

 

Dezaktywacja i usuwanie plików cookies

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej zostaniesz poinformowany w oknie pop-up, że na naszej stronie używane są pliki cookies. W przypadku, gdy użytkownik zdecyduje się zablokować pliki cookies, przeglądarka umożliwia ich dezaktywację i usunięcie w dowolnym momencie. Aby to zrobić, należy skorzystać z funkcji pomocy przeglądarki. Może to jednak spowodować, że poszczególne funkcje nie będą dostępne. Należy pamiętać, że z przyczyn technicznych dezaktywacja i usuwanie plików cookies mogą być ustawione wyłącznie dla przeglądarki, z której korzystano. W przypadku korzystania z innej przeglądarki lub innego urządzenia końcowego należy ponownie dezaktywować lub usunąć pliki cookies.

 

Przegląd używanych przez nas plików cookies

 

Niektóre pliki cookies są niezbędne, abyśmy mogli bezpiecznie obsługiwać naszą stronę internetową. Kategoria ta obejmuje m.in.:

 

 • Pliki cookies, które identyfikują lub uwierzytelniają naszych użytkowników;

 

 • Pliki cookies, które tymczasowo zapisują określone dane wprowadzone przez użytkownika (np. zawartość formularza online);

 

 • Pliki cookies, które przechowują określone preferencje użytkownika (np. ustawienia wyszukiwania lub języka);

 

Użytkownik może zmienić swoje preferencje dotyczące plików cookies w ustawieniach prywatności używanej przeglądarki.

 

 

Masz prawo do:

 

 • Informacji na temat przekazanych danych;

 

 • Dostępu do swoich danych przetwarzanych przez „MożeMy!”;

 

 • Żądania ich poprawienia;

 

 • Żądania ich usunięcia;

 

 • Żądania ograniczenia przetwarzania;

 

 • Przenoszenia swoich danych;

 

 • Sprzeciwu wobec przetwarzania danych w dowolnym momencie,

 

 • Cofnięcia udzielonej zgody.

 

Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Polityce Prywatności serwisu internetowego https://www.druhawemniemasz.com/ , ze względu na konieczność jej dostosowania do rozwoju technologii internetowej, zmian prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwoju serwisu internetowego https://www.druhawemniemasz.com/. Administrator jest zobowiązany do poinformowania o wszelkich zmianach w sposób widoczny i zrozumiały. 

 

 

„MożeMy!” w ramach realizacji Programu „Druha We Mnie Masz”

 

07.03.2022

 

W przypadku, gdy chcesz zgłosić uwagi lub wskazać nam błędy w przetwarzaniu Twoich danych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami pod adresem druhawemniemasz@gmail.com.

 

Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

bottom of page